TARANTULA

Tarantula je skimer visokih performansi u koji su uključene dvije DOP – DUAL 250 pumpe ukupnog kapaciteta 250 m³/ h i gotovo maksimalnog protoka pri izlaznom tlaku 10 bar.

Kategorija: Oznaka:

Opis

Budući da su u pumpu ugrađeni noževi za rezanje, moguće je uklanjanje viskoznih ulja sa sadržajem krutih tvari prilikom čega ne dolazi do stvaranja emulzije s vodom. Kako bi se povećao spektar upotrebe skimera, ovisno o vrsti ulja koji se prikuplja, može se isporučiti niz dodatne opreme uključujući razne oleofilne nastavke; četke ili diskove.