Ovog ljeta nažalost svjedoci smo brojnih požara koji se događaju na jahtama nakon kojih ostaju sablazni prizori,  a štete se procjenjuje na milijunske iznose.
Automatski sustav za gašenje požara iz naše ponude –  Fidias, može se postaviti u strojarnicu broda te na taj način sustav može spriječiti da do šteta takvih razmjera uopće dođe.
Sustavi su punjeni plinovitim sredstvom koje se aktivira pri određenoj temperaturi te prilikom aktivacije gasi požar.
Sredstvo koje se koristi za gašenje je FM-200 odnosno HFC-227ea,  poznati plin koji je uveden kao zamjena halonu i koji nije štetan za okoliš, ljude i elektroničku opremu.

Automatski sustav može gasiti  A, B i C klasu požara kao i požare električnih instalacija.
Radni vijek: 5 – 10  godina bez potrebe održavanja
Potpuno neovisni sustav bez potrebe za električnim napajanjem
Može se instalirati u područjima radne temperature:  -40°c do +90°c
Temperatura aktivacije: 105°c ±3°c

Za više informacija kontaktirajte nas na: info@luveti.hr

Izvor fotografije: D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.