HEROS TITAN

HEROS–TITAN je kaciga tipa B/3b sa potpunom zaštitom prilikom intervencija u zatvorenom ili otvorenom prostoru.