Absodan Superplus

Sredstvo se upotrebljava na način da se jednakomjerno posipa po onečišćenoj površini te pusti djelovati do potpunog upijanja tekućine. Nakon što je granulat zasićen, odstranjuje se u za to predviđene kontejnere, a površina ostaje čista i bez tragova sredstva kojim je bila onečišćena.

Kategorija:

Opis

  • Prikladan za prikupljanje onečišćenja sa svih vrsta tvrdih površina
  • Po sastavu granularna diatomejska zemlja, crvenosmeđe boje
  • Kemijski neutralan, nezapaljiv, ne pušta tragove
  • Apsorbira većinu kemikalija, naftu i naftne derivate, kiseline, lužine
  • Atestiran za primjenu na prometnim površinama, ne uzrokuje skliskost kolnika
  • 10 kg sredstva dovoljno je za sanaciju 80 do 120 m2 onečišćene površine

Pakiranje: vreća 10 kg

Sredstvo se upotrebljava na način da se jednakomjerno posipa po onečišćenoj površini te pusti djelovati do potpunog upijanja tekućine. Nakon što je granulat zasićen, odstranjuje se u za to predviđene kontejnere, a površina ostaje čista i bez tragova sredstva kojim je bila onečišćena.