Kreirana za sigurnu zaštitu od opasnosti u borbi protiv požara, vatrogasna obuća posjeduje
svojstva otpornosti na mehaničke rizike i veliku otpornost na perforaciju. Istovremeno,
vatrogasna obuća je antistatička te posjeduje vrlo visok stupanj izolacije kako na visoke tako i
na niske temperature.