TROILTANK

TROILTANK je samonosivi, prijenosni spremnik za privremeno skladištenje opasnih tekućina.

Opis

Dostupan je u raznim veličinama, manje jedinice su iznimno kompaktane i lagane tako da ga jedna osoba može sastaviti bez potrebnih dodatnih alata. Pogodan je za privremeno skladištenje nafte, natfnih derivata, otpadne vode ili privremeno skladištenje zauljenih materijala (odjeće, apsorbenata, otpada) prije zbrinjavanja kao i za dekontaminaciju osoblja i malih uređaja.

Vrijedan je dodatak opremi za sanaciju onečišćenja. Uz sami spremnik moguća je narudžba dodatne opreme: podložak za pod, ispusni ventil, materijal za prekrivanje spremnika.

Zapremnina (l): 1360, 2290, 5540, 11300