Specijalizirana plovila

Tvrtka DESMI već dugi niz godina proizvodi specijalizirana plovila opremljena širokom paletom opreme za intervencije u slučaju onečišćenja mora prilagođena potrebama kupca.
Brodovi se mogu koristiti za:
– implementaciju zaštitnih plivajućih brana
– implementaciju skimmera
– nanošenje disperzanata
– vatrogasne svrhe
– prijam zauljenih voda
– prikupljanje plivajućeg otpada

Više informacija na upit.

Kategorija: Oznaka:

Opis

Tvrtka DESMI već dugi niz godina proizvodi specijalizirana plovila opremljena širokom paletom opreme za intervencije u slučaju onečišćenja mora prilagođena potrebama kupca.
Brodovi se mogu koristiti za:
– implementaciju zaštitnih plivajućih brana
– implementaciju skimmera
– nanošenje disperzanata
– vatrogasne svrhe
– prijam zauljenih voda
– prikupljanje plivajućeg otpada

Više informacija na upit.