PREKRIVAČ ZA ODVODE

Sklopivi prekrivač za odovde
Šifra proizvoda: FDC 01

Kategorija:

Opis

Univerzalni prekrivač za brzu zaštitu svih vrsta kanalizacijskih odvoda. Patentirani prekrivač brtvi odvode nepravilne površine, udubljene odvode ili odvode s otvorom sa strane. Prekrivač je otporan na većinu kemikalija. Dimenzije 750 × 630 × 0,9 mm. Prekrivači savršeno brtve čak i ako se međusobno preklapaju.