WIDESPRAY

WIDESPRAY sustav sastoji se od jedinice za raspršivanje disperzanta s pumpom, para mlaznica, seta cijevi za usis disperzanta i morske vode te cijevi za odvod disperzanta u mlaznice

Opis

Mlaznice mogu biti isporučene u različitim veličinama, ovisno o veličini plovila.