Oil Dri Chem – Sorb

  • Prikladan za prikupljanje onečišćenja sa svih tipova površina
  • Kemijski neutralan, nezapaljiv, ne pušta tragove
  • Apsorbira većinu kemikalija, naftu i naftne derivate, kiseline, lužine
  • Atestiran za primjenu na prometnim površinama, ne uzrokuje skliskost kolnika
Kategorija:

Opis

METODA PRIMJENE:

Sredstvo se upotrebljava na način da se jednakomjerno posipa po onečišćenoj površini te pusti djelovati do potpunog upijanja tekućine. Nakon što je granulat zasićen, odstranjuje se u za to predviđene kontejnere, a površina ostaje čista i bez tragova sredstva kojim je bila onečišćena.