Mehanička traka je višeslojna traka za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih ukopanih cjevovoda koja se koristi kao vanjski ovoj.