Dräger HPS 3500 višenamjenska kaciga

Multifunkcionalna -višenamjenska kaciga ispunjava najekstremnije zahtjeve zaštite u hitnim
intervencijama: za gašenje požara na otvorenom prostoru, kod šumskih požara, pri tehničkim
intervencijama , kod prometnih nesreća, pri spašavanju i traženju osoba u planinskim
područjima i sl..

Opis

Kaciga je sukladna normama HRN EN 16471:2015, kacige za gašenje požara otvorenog prostora (EN16471:2014),HRN EN 16473:2015, vatrogasne kacige- kaciga
za tehničko spašavanje (EN16473:2014), HRN EN 12492: 2012, kaciga za planinare (EN12492:2012). P