Početna/COVID-19 ZAŠTITA/Alkohol 96% za dezinfekciju ruku i površina 1L

Alkohol 96% za dezinfekciju ruku i površina 1L

Pakiranje: 1L

Namjena: dezinfekcija ruku i površina

Kategorija:

Opis

Denaturirani etilni alkohol 96% je visokokvalitetni alkohol (etanol), dobiven sintezom i preciznim postupcima pročišćavanja. Formula smjese redovito se opisuje Uredbom Europske unije (EZ). Alkohol se uglavnom koristi za farmaceutsku uporabu ili kao otapalo te NIJE ZA KONZUMACIJU I KORIŠTENJE U PREHRANI.