DESMI predstavlja EnviRo Clean

DESMI predstavlja EnviRo-Clean - novi koncept uklanjanja plutajućeg otpada Plutajući otpad, komunalni otpad i plastični predmeti predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih