• Poznata kao jedna od najtrajnijih, najpouzdanijih i najotpornijih vrsta zaštitnih brana danas.
  • Brana namijenjena za operacije na obalnim područjima: plažama, deltama, estuarijima.
  • Iznimno postojana brana čija je namjena dugotrajno postavljanje na područjima gdje postoji rizik od onečišćenja kao što terminali ili luke kako bi se, ukoliko se dogodi, automatski spriječilo širenje polutanata.
  • Zaštitna, fleksibilna brana, izrađena od PVC-a unutar koje su ugrađeni plovni elementi punjeni pjenom.
  • Zaštitna brana na napuhavanje idealna za operacije kad je potreban brz odgovor na onečišćenje.
  • Zaštitna brana male težine idealna za operacije u marinama, lukama, lučicama.