//Spremnici za privremeno skladištenje opasnih tekućina
  • RO - Tank je kvalitetan spremnik za privremeno pohranjivanje opasnih tekućina koji se koristi i na kopnu i na vodenoj površini.
  • TROILTANK je samonosivi, prijenosni spremnik za privremeno skladištenje opasnih tekućina.