WIDESPRAY sustav sastoji se od jedinice za raspršivanje disperzanta s pumpom, para mlaznica, seta cijevi za usis disperzanta i morske vode te cijevi za odvod disperzanta u mlaznice